Що таке доказова психотерапія

Доказова психотерапія (EBT — evidence based therapy) — термін, який об'єднує психотерапевтичні методи й підходи, що ґрунтуються на підтверджених науковими дослідженнями знаннях. Нині доказову терапію вважають стандартом лікування психологічних симптомів, що закріплене численними протоколами.

Illustration

Когнітивно-поведінкова терапія

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є одним з провідних науково-обґрунтованих методів психотерапії. В основі КПТ лежить уявлення про те, що когніції, емоції, поведінка та нейрофізіологія людини тісно пов'язані. Неадаптивні думки та переконання погіршують емоційний стан та впливають на поведінку. Все це супроводжується специфічними нейробіологічними процесами, що провокує або підтримує психічні розлади.
Тож, коли клієнт з допомогою психотерапевта переосмислює своє сприйняття дійсності та поведінку, а також намагається змінити дисфункційні, негативні стратегії та цикли мислення й поведінки на більш адаптивні та корисні — це сприяє поліпшенню емоційного стану, вирішенню міжособистісних та інших проблем, змінює життєву ситуацію на краще.
Когнітивно-поведінкова терапія передбачає партнерську співпрацю клієнта та терапевта. У процесі дослідження наявних проблем терапевт та клієнт вибудовують спільне розуміння проблеми чи розладу, формулюють цілі та разом співпрацюють для їх досягнення. КПТ передбачає активне залучення клієнта у терапію: розуміння ним усіх етапів роботи відпрацювання важливих навичок в ході домашніх завдань, орієнтацію на самостійне подолання щоденних викликів.

Терапія прийняття та зобов'язання

ACT — Acceptance and Commitment Therapy

Терапія прийняття та зобов’язання (АСТ) належить до третьої хвилі когнітивно-поведінкової терапії.
АСТ розвиває психологічну гнучкість, а основне завдання напрямку – не порятунок від важких переживань, а скоріше усвідомлення джерел їх виникнення та прийняття ситуації такої як вона є. Це допомагає не уникати стресу, а розширювати життєвий досвід, зокрема шляхом прийняття певних зобов’язань, які допомагають розв'язувати проблеми та краще розуміти, що для людини дійсно важливо.
Терапевтичний ефект досягається завдяки зануренню в корисну діяльність, яка тривало приносить задоволення. Заразом з тим, із більшою ймовірністю симптоми зникнуть або знизиться потреба в їх зміні.
АСТ-терапія трансдіагностична і ґрунтується на переконанні, що причина страждань та багатьох психічних розладів в надмірній фіксації на внутрішньому досвіді. ACT стверджує, чим нижчий рівень психологічної гнучкості, тим вище ймовірність виникнення, депресії, тривоги, страхів і низької якості життя.

Діалектично поведінкова терапія

Діалектично поведінкова терапія (DBT) — це особливий тип когнітивно-поведінкової терапії спеціалізований на роботі з розладами особистості та належить до третьої хвилі КПТ.
Метод DBT показує гарні результати у лікуванні розладів настрою, розладів вживання психоактивних речовин, а також у роботі з суїцидальною та або самопошкоджуючою поведінкою.

Травмофокусована Когнітивно-поведінкова терапія

Травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія (ТФ-КПТ) — охоплює різні схеми втручань, спрямовані на переосмислення та повторне переживання травматичних подій. З огляду на особливості розуміння виникнення та підтримки симптомів посттравматичного стресового розладу в межах когнітивної моделі оксфордський підхід ставить три основні цілі: 1) ідентифікація та зміна негативних особистісних значень, надаваних травматичній події та її наслідкам; 2) послаблення симптомів повторного переживання і дискримінація тригерів; 3) усунення дисфункційної поведінки та когнітивних стратегій.
Ця модель дозволяє поєднувати декілька основних психологічних компонентів відповідно до унікальних потреб кожної людини. Існують серйозні наукові докази тому, що дана терапія є ефективною у лікуванні симптомів травми.

Схема-терапія

Схема-терапія — це психотерапевтичний напрямок для пацієнтів, що переважно мають розлади особистості, наслідків комплексної психологічної травматизації та занедбання базових психологічних потреб у дитинстві.
Найважливішим поняттям в схема-терапії є ранні дезадаптивні схеми. Схеми визначаються як глибоко вкорінені переконання щодо себе і своїх відносин з іншими, сформовані в дитинстві та закріплені протягом усього життя, і які значною мірою є дисфункційними.
Здорові схеми розвиваються, коли задовольняються базові психологічні потреби дитини. Це дає можливість дітям розвивати позитивні образи себе, інших людей та світу в цілому.

Десенсибілізація та репроцесуалізація рухом очей

Десенсибілізація та репроцесуалізація (опрацювання травми) рухом очей (EMDR — Eye Movement Desensitization and Reprocessing) — спеціальна травматерапія, що об’єднує декілька елементів різноманітних терапевтичних підходів та комбінує їх з рухами очей або іншими формами двосторонньої стимуляції для стимуляції механізмів обробки травматичної інформації мозком.
Таке клінічне лікування допомогло понад мільйону людей, що зазнали психологічних труднощів внаслідок травми. Наприклад, сексуальне насильство, занедбання в дитинстві, дорожньо-транспортні пригоди та насильство. EMDR також є дієвою для лікування тривоги, проблем, пов’язаних з почуттям власної гідності, фобії та інших розладів, пов’язаних з травмою.