Ознаки хорошого фахівця

В Україні поки не затверджений єдиний реєстр надавачів послуг для ветеранів. Щоб якісно скерувати клієнта до колеги, ми пропонуємо обирати фахівця за такими ознаками:

Illustration
  Компетентний чи компетентна у своїй галузі
  Користується підтримкою колег, проходить інтервізії та супервізії
  Має відповідну освіту та може підтвердити документально. Більше про освіту фахівців читайте тут
  Пояснює пацієнтам або клієнтам порядок лікування та наступні кроки
  Турбується про власне здоров’я
  Дотримується медичної та психотерапевтичної етики
  Постійно навчається. Адже у нейронауці постійно з'являються нові дослідження та розробки, тому фахівцю чи фахівчині важливо регулярно відвідувати тренінги, форуми або інші навчальні програми для високої обізнаності
  Використовує науково-доказові підходи
  Вчасно відпочиває або принаймні не скаржиться вам на те, що постійно перепрацьовує і почувається виснаженим або виснаженою
  Орієнтується на інтереси пацієнта або клієнта

Етичні стандарти (скорочено)

Основою цих стандартів стали етичні стандарти Української Асоціації Когнітивно-Поведінкової Терапії

Кожен лікар керується медичною етикою, всі працівники сфери охорони здоров’я керуються Законами України. А от психотерапевтична спільнота має власні етичні засади, якими керується в роботі. Проте буде доречним виокремити основні цінності й стандарти, які мають виробити в собі усі фахівці, хай до якої спільноти він або вона належать.

1. Послуги не мають нести шкоди психічному та фізичному здоров’ю клієнтів або пацієнтів.

2. Кожна людина, з якою ви працюєте, варта поваги й прийняття.

3. Не використовуйте клієнтів задля власної користі: сексуально, емоційно, фінансово або в будь-який інший спосіб.

4. Особисті переконання щодо психіатричного діагнозу, психічного стану, статі, віку, етнічної приналежності, неповносправності, сексуальної орієнтації, соціального чи економічного статусу, способу життя, культури, релігії не повинні впливати на те, як ви надаєте професійні послуги.

5. Вживайте заходів щодо захисту клієнта чи пацієнта та інших, якщо ситуація, у якій вони опинилися, становить загрозу їхньому життю або безпеці.

6. Уникайте подвійних стосунків. Не можна надавати послуги студентам, працівникам, супервізантам, колегам, людям, з якими ви залучені до спільних проєктів, сексуальним партнерам тощо.

7. Не обговорюйте з клієнтами та колегами особистість інших колег та їхню діяльність, окрім випадків, коли така діяльність грубо порушує етичні норми, і це необхідно зробити виключно з метою безпеки клієнта. Проте таке обговорення повинно мати консультативний характер, як-то супервізія, подання скарги до етичних комітетів тощо. Уникайте пліткарства.

8. Перед роботою отримайте від пацієнта інформовану згоду на консультацію. Виняток: коли клієнт знаходиться в кризовому стані, а його чи її дії є небезпечними для життя чи здоров’я.

9. Дійте в межах своїх знань, навичок та досвіду і, за необхідності, передавайте ведення випадку, що поза межами вашої компетенції іншому фахівцю. У багатьох випадках користувач послуг може просити скерувати його чи її до іншого спеціаліста, щоб отримати іншу думку щодо своєї проблеми та рекомендованого плану допомоги. В такому разі допоможіть та скеруй клієнта до іншого спеціаліста.

10. Поновлюйте свої знання і професійні навички. Знання, навички та спосіб роботи з клієнтами мають бути якісними, сучасними та відповідати межам вашої компетентності та відповідати сучасним стандартам надання послуг в обраній сфері, а також надаватися за науково-обґрунтованими, доказовими принципами.

11. Забезпечте конфіденційність послуг та право користувачів послуг на захист особистої інформації: вся інформація, що стає відомою, не може опинитись у третіх осіб і має використовуватись лише для тих цілей, для яких вона була надана або окреслених законодавством.

12. Спілкуйтесь належним чином: доброзичливо та з повагою.

13. Співпрацюйте з клієнтом задля досягнення найкращого результату для нього чи неї та залучай інших спеціалістів за потреби.

14. Дотримуйтесь законів авторського права, здійснюйте відповідні посилання на авторство у друкованих чи інтернет-ресурсах.

15. Ведіть точний облік, необхідну документацію та записи зустрічей, а також захищайте свої записи від втрати, знищення, пошкодження, читання іншими особами, які не мають права на це.

16. Обмежте роботу чи припиніть працювати, якщо стан вашого здоров’я впливає на вашу працездатність, здатність приймати відповідні рішення та у належний спосіб надавати допомогу іншим.

17. Інформація, яку ви надаєте про себе як про фахівця, має бути правдивою та підтвердженою відповідними сертифікатами та документами.

18. Надавайте дисциплінарній комісії та іншим відповідним регуляційним органам та/або професійним організаціям будь-яку інформацію про грубі порушення етичних стандартів іншим фахівцем або власних порушень.