Що таке інтервізія

Інтервізія (від лат. inter — «між» та visio — «бачення») — це групова робота психотерапевтів, приблизно рівних за досвідом та статусом. Інтервізійна робота підтримує професійний рівень сприяє особистому розвитку терапевтів та галузі загалом.
Під час такої роботи фахівці обмінюються професійним досвідом і здобувають нові навички у спілкуванні з колегами. Також інтервізія допомагає запобігти вигорянню психотерапевтів.
Проте не тільки психотерапевти можуть користуватися цим інструментом. Лікарі можуть об'єднуватись в інтервізійні групи як з іншими лікарями, так і з психотерапевтами або соціальними працівниками. Згуртована робота може допомогти зрозуміти свого пацієнта краще та побудувати вдалий підхід у роботі з ним.
Які правила інтервізійних груп?В інтервізійній групі можуть працювати від 6 до 12 людей та модератор, який слідкує за дотриманням часових меж, конфіденційності й контракту — правил, про які домовляються на початку роботи.
Інтервізійна група може збиратись за запитом або ж регулярно: раз на тиждень; раз на місяць. Частота інтервізій залежить від складу та потреб учасників групи.

Інтервізійний посібник

Інтервізія має власну структуру. Часто робота інтервізійних груп відбувається за таким планом:

1

Запит інтервізанта

На цьому етапі потрібно визначити головну проблему та мету інтервізії. Наприклад, запит може звучати “Як провести ефективну психоедукацію пацієнту, щоб мотивувати його чи її звернутись за психотерапевтичною допомогою?”.

2

Опис випадку

Тепер інтервізант описує випадок, але НЕ озвучує персональні дані клієнта чи пацієнта. Вся інформація має зводитись до проблеми пацієнта і НЕ містити таких даних: ПІБ, міста проживання, інформації, що не стосується запиту або будь-яка інша інформація, що може ідентифікувати клієнта чи пацієнта.

3

Питання від групи для уточнення інформації

Група може ставити уточнювальні питання, а інтервізант дає відповіді в межах етичних норм та контракту.

4

Анамнез

Інтервізант описує психічний і функціональний стан пацієнта чи клієнта.

5

Питання від групи для уточнення інформації

Група може поставити уточнювальні питання, а інтервізант дає відповіді в межах етичних норм та контракту.

6

Модератор перевіряє запит інтервізанта

Чи після першого проговорення запит звучить так само? Відбувається коло пропозицій та можливостей щодо роботи з цим клієнтом.

7

Інтервізант озвучує ідеї щодо подальшого плану роботи з клієнтом

Зворотний зв'язок від групи.

8

Зворотний зв'язок від інтервізанта