Щоб читати тематичну добірку, обери до якої групи належиш

Щоб читати тематичну добірку, обери до якої групи належиш

Як формується алкогольна залежність

Межі між умовно «здоровим» вживанням алкоголю та залежністю від нього не існує. Остання формується поступово й має багато індивідуальних рис, які залежать від генетики, психічної структури особистості та зовнішніх чинників. Утім, є чіткі ознаки залежності на різних етапах її розвитку — коли вона формується, уже сформована або потенційно може сформуватися, бо наявні чинники, які це спричинюють. На формування алкогольної залежності можуть також впливати психотравмувальні події, як-от бойові дії та війна. Докладніше про це поговоримо у статті.

 • Illustration

  Вячеслав Заіка

  Автор, лікар-психіатр у Державному закладі «Центр психічного здоровʼя та реабілітації ветеранів «Лісова Поляна» МОЗ України»

 • Illustration

  Олеся Скорик

  Редакторка

В цій статті ми спочатку докладніше поговоримо про чинники та етапи формування залежностей, синдроми психічної та фізичної залежностей, а потім поділимось тим, що варто знати та враховувати у різних обставинах завершення служби. Ти можеш переходити одразу до тих розділів, які цікаві тобі.
З критеріями алкогольної залежності та сучасними скринінговими опитувальниками можеш ознайомитися у статті Андрія Карачевського. Ми ж доповнимо загальну картину й сконцентруємося саме на особливостях формування такої залежності.

Чинники, що впливають на формування залежності

Розрізняють кілька чинників, під впливом яких у ветеранів і ветеранок може формуватися алкогольна залежність:

 • 1

  Генетика

  Як свідчать результати досліджень, схильність до алкогольної залежності має істотну генетичну складову. Так, гени, що кодують рецептори для нейротрансмітерів, які впливають на відчуття задоволення та болю, можуть впливати на те, як люди реагують на алкоголь і як у них розвивається алкогольна залежність. Тоді як деякі варіанти генів, які кодують рецептори до гамма-амінобутирової кислоти (GABA) або допаміну, можуть зробити людину більш схильною до вживання алкоголю, оскільки впливають на відчуття задоволення та контроль за імпульсами. Проте це не означає, що алкогольна залежність неодмінно розвивається внаслідок дії генетичних чинників.

  Довготривалі дослідження генетичної схильності до алкогольної залежності підтверджують важливість генетичних чинників у розвитку цього захворювання, проте також показують, що це складний процес, у якому взаємодіють генетика, середовище та інші чинники.

 • 2

  Сімейні сценарії, що запускають такі механізми:

  ● моделювання поведінки — діти зазвичай вчаться у своїх батьків та інших членів родини; якщо дорослі в сім’ї вживають алкоголь занадто часто або в надмірних кількостях, діти можуть вважати це нормою та наслідувати таку поведінку;● емоційне середовище — алкогольна залежність у батьків чи інших членів родини може призводити до стресу, конфліктів та емоційної напруги в сімейному середовищі; тоді алкоголь у сім’ї можуть сприймати як спосіб втекти від проблем чи подолати стрес; ● брак підтримки та піклування — якщо діти не отримують достатньої підтримки, уваги та піклування від батьків або інших дорослих, вони можуть шукати комфорту та втечі в алкоголі або інших шкідливих звичках;● гендерні ролі й очікування — у деяких сім’ях може побутувати стереотипне уявлення про те, що чоловіки повинні підтримувати або демонструвати свою міцність шляхом вживання алкоголю; таке переконання може сприяти розвитку алкогольної залежності.
  Згадані сценарії часто поєднуються, утворюючи складне сімейне середовище, яке може сприяти розвитку алкогольної залежності.

 • 3

  Психологічні риси особистості

  ● низький рівень самоконтролю — такі особистості можуть бути схильні до необдуманого споживання алкоголю й мати труднощі з контролем вживання;● низький рівень стресостійкості — для таких людей алкоголь може стати засобом втечі від проблем або самолікування під час стресу; ● низький рівень самооцінки — такі особистості можуть використовувати алкоголь, щоб знизити рівень психічного дискомфорту;● схильність до імпульсивності — такі люди можуть шукати в алкоголі миттєвого задоволення й відчуття ейфорії; використовувати нездорові стратегії подолання стресу, як-от уникнення або споживання алкоголю, що зрештою може зробити їх більш схильними до розвитку алкогольної залежності.

 • 4

  Соціальні чинники. Зокрема, найбільше впливають такі:

  ● культуральний контекст — у деяких культурах вживання алкоголю є нормою або навіть цінністю, що може ініціювати більше споживання алкоголю та ризик розвитку залежності; тоді як, наприклад, складно уявити, що алкоголь часто вживають у мусульманській спільноті; соціальне оточення — у певних соціальних групах вживання алкоголю розглядають як спосіб дозвілля, розваги або навіть обов’язковий атрибут ділових (робочих) стосунків; таке сприйняття, імовірно, спонукатиме людей вживати більше алкоголю; ● доступність алкоголю, зокрема для молоді та молодших дорослих;● реклама та медіа — агресивна реклама алкоголю, особливо спрямована на молодь; ● стресові ситуації, що можуть збільшувати схильність до вживання алкоголю як способу заспокоєння чи втечі від реальності; рівень освіти — люди з високим рівнем освіти здебільшого краще обізнані з ризиками для здоров’я та шкідливими наслідками вживання алкоголю, тож їхнє рішення про споживання алкоголю — більш свідоме.

 • 5

  Порушення циркадних ритмів (періодів сну — неспання)

  Це спричиняє дисбаланс у функціонуванні нейрохімічних систем у мозку й відповідно до зниження стійкості до стресу та виникнення емоційного дисбалансу. Люди, які стикаються з постійними змінами сну та ритмів активності, шукають засобів для зняття стресу, і алкоголь може стати одним із них.

Окрім згаданих загальноприйнятих, існує ціла низка чинників ризику, що притаманні саме для військовослужбовців/виць та ветеранів/нок:

  психотравмувальний досвід — ти часто переживав/ла травматичні події та стресові ситуації під час служби, що може призвести до психологічних проблем; алкоголь вживають, щоб їх подолати;
  фізичний біль від травм та поранень — ти міг/могла стикатися з хронічними болями внаслідок травм та поранень, отриманих під час служби; фізичні поранення, черепно-мозкові чи акубаротравми (контузії), комоційні травми, фантомні болі можуть спричинити хронічний больовий синдром, а вживання алкоголю — вважатися засобом самолікування або стишення болю;
  адаптація до цивільного життя — після повернення до цивільного життя ти можеш поставати перед труднощами адаптації до нового середовища, включно зі змінами в соціальних структурах та втратою військової спільноти; деякі ветерани/ки відчувають у цей період відчуження та ізоляцію від суспільства або навіть від родини; вживання алкоголю може виявитися засобом полегшення адаптації або способом втечі від самотності;
  втрата сенсів та ідентичності — після повернення з війни ветерани/ки можуть втрачати сенси та ідентичності; це може призвести до зниження самооцінки та депресії й спонукати до вживання алкоголю.

Зверни увагу, що будь-які з перелічених чинників не обов’язково спричиняють алкогольну залежність, але їхнє поєднання та нехтування ними може збільшити ризик її розвитку.

Етапи формування залежностей

Алкогольна залежність формується в кілька етапів:

 • 1

  «Знайомство» з алкоголем — коли ти вперше спробував/ла алкоголь. Споживання на цьому етапі може бути різним. Для багатьох воно здебільшого залишається в межах соціального споживання без жодних негативних наслідків.

 • 2

  Соціальне споживання — коли ти починаєш вживати алкоголь у соціальних ситуаціях, як-от зустрічі з друзями чи побратимами, сімейні свята тощо. На цьому етапі вживання може бути в межах встановлених норм.

 • 3

  Регулярне споживання — коли ти вживаєш алкоголь регулярно не тільки в соціальних ситуаціях, але і в інший час, зокрема для розслаблення, подолання стресу або відчуття комфорту. Цей етап — перший крок до формування залежності.

 • 4

  Посилення толерантності, тобто збільшення вживання, — коли споживаєш алкоголь і більше, і частіше. Ти можеш відчувати потребу випити більше алкоголю, щоб досягти сп’яніння, що раніше наставало після менших доз, або споживати його в ризикованіших ситуаціях, наприклад, за кермом.

 • 5

  Сформована залежність — коли споживати алкоголь тобі необхідно, ти втрачаєш контроль над своїм споживанням і можеш відчувати фізичний та психологічний дискомфорт без нього. Проявами залежності є втрата інтересу до інших справ, проблеми у взаємодії з людьми навколо тощо.

У кожної людини, зокрема ветеранів і ветеранок, ці етапи не обов’язково відбуваються у згаданому порядку або мають одні й ті сами прояви. Хтось може залишатися на етапі соціального споживання, тоді як інший/інша швидко прогресують до залежності. Утім, якщо розумітимеш загальну картину, то зможеш допомогти виявити проблему на ранньому етапі й вчасно втрутитися.

Синдроми психічної та фізичної залежності

У розвитку алкогольної залежності виокремлюють синдроми психічної та фізичної залежності. Вони формуються в такій послідовності: спочатку психологічна залежність від алкоголю, а потім — фізична.

Психологічна залежність може виникнути в тебе навіть без залежності фізичної, про яку поговоримо далі. Крім цього, психологічна залежність іноді буває такою сильною, що спричиняє поведінкові зміни, які загрожують здоров’ю та добробуту.

Якщо продовжувати вживати алкоголь, то сформується також фізична залежність, що має такі ознаки:

  Фізичний (компульсивний) потяг, тобто нездоланне прагнення вжити алкоголь. Цей потяг здатен витісняти навіть голод і спрагу. Ти скеровуєш усі свої сили, щоб знайти алкоголь і отримати його. Характерними є тілесні симптоми: тремор рук та всього тіла, підвищена пітливість, прискорене серцебиття, підвищення кров’яного тиску, порушення сну тощо.
  Здатність досягти стану фізичного комфорту лише в інтоксикації.
  Втрата кількісного контролю. Ти вживаєш алкоголь або доки він не закінчиться, або до стану вираженої інтоксикації, що може бути небезпечною для життя та здоровʼя.
  Абстинентний синдром. Синдром відміни алкоголю — це набір фізичних і психологічних симптомів, які виникають під час припинення чи значного зменшення споживання алкоголю в людини, яка має алкогольну залежність.

Найпоширенішими ознаками синдрому відміни алкоголю є такі:

1. Фізичні: тремор (тремтіння рук, ніг, інших частин тіла); підвищений пульс та кров’яний тиск; підвищена температура тіла; інтенсивне потовиділення; нудота та блювання; м’язова слабкість або спазми; біль у голові, м’язах або суглобах.2. Психічні: страх, тривога або паніка; депресія; роздратованість або агресивність; порушення сну (безсоння або кошмари); погана концентрація або збудження; помилкове відчуття реальності.3. Небезпечні для життя: маячне сприйняття реальності з можливими галюцинаціями; судомні напади (алкогольна епілепсія); делірій — розгорнутий психотичний розлад з масивними галюцинаціями та дезорієнтацією в реальності; вегетативна недостатність — вкрай низький або високий кров’яний тиск, постійна блювота та пронос тощо.

Останні перелічені ознаки часто потребують медичного втручання. Якщо спостерігаєш у себе чи когось знайомого важкий синдром відміни алкоголю, звернись по професійну медичну допомогу й нагляд, оскільки такий стан може бути небезпечним для життя.

Алкогольна залежність може розвиватися в різних випадках. Нижче розповімо, що важливо знати про таку залежність та що робити ветеранам і ветеранкам після звільнення в конкретних ситуаціях.

 • Якщо ти звільнився/лась за станом здоров’я або внаслідок поранення

  Якщо ти був/ла поранений/на, то міг/могла пережити потужний психотравмувальний досвід. Окрім фізичних, поранення також має психологічні й соціальні наслідки. Саме вони можуть спонукати тебе вживати алкоголь, щоб: ● знеболити та розслабитись; ● подолати емоційний дискомфорт та наслідки пережитого стресу;● поліпшити сон.
  Схарактеризуємо фізичні, психологічні та соціальні наслідки поранення, щоб ти розрізняв/ла різні стани.
  Фізичні наслідки:● біль — фізичний біль внаслідок самого поранення та його наслідків, зокрема фантомні болі, якщо ти втратив/ла кінцівки, або постійні головні болі, якщо отримав/ла комоційні, черепно-мозкові травми чи акубаротравми;● порушення сну і його відсутність внаслідок впливу фізичних травмувальних чинників при черепно-мозковій, акубаротравмі або комоційній травмі;● втрата фізичного здоров’я та необхідність адаптуватись фізично до своїх нових знижених можливостей. Ти маєш навчитись фізично жити з утраченою кінцівкою або наслідками іншого важкого поранення.
  Психологічні наслідки:● розвиток посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресії, тривожних розладів та інших психічних проблем;. ● порушення сну та нічні кошмари внаслідок пережитої психотравмувальної події.
  Соціальні наслідки:● відчуження від людей навколо або навіть від власної військової спільноти, що може призвести до соціальної ізоляції;● ускладнена соціальна адаптація, часто — необхідність змінити роботу або рід занять;● переформатування сімейних стосунків, зокрема ролей у сім’ї; часто поранений/на перестає бути годувальником/цею, і треба адаптуватись до своєї нової ролі.
  Якщо розпізнав/ла у себе якийсь зі згаданих наслідків — чудово. Бо усвідомлення проблеми є першим кроком на шляху до її розв’язання. Тепер звернись по допомогу до спеціаліста/ки — лікаря/ки, що допоможе подолати фізичні наслідки, або психолога/ині — щоб упоратися з психологічними й соціальними.
  Також вживання алкоголю може стати способом втечі від самотності та підвищення самооцінки в період адаптації до життя після поранення. Розібратись із цим запитом тобі також допоможе психолог/иня.
  Зважай, що вживання алкоголю під час лікування після поранення знижує процеси фізичної регенерації та відновлення, тобто заважає одужанню. Хай цей факт стимулює тебе шукати інші способи задоволення своїх потреб і звертатися до фахівців/чинь, щоб допомогти собі пережити біль та труднощі.

 • Якщо ти звільнився/лася за віком

  У старшому віці ти маєш більше ризиків виникнення залежності від вживання алкоголю та розвитку небажаних і фатальних наслідків для здоров’я. Існує просте правило: що пізніше в людини розвивається залежність від алкоголю, то швидше вона прогресує й набуває своїх кристалізованих рис.

  З віком знижуються твої фізіологічні та психологічні адаптивні можливості, зменшуються регенераторні властивості органів та клітин, погіршується нейропластичність нервової системи. А вживання алкоголю прискорює процеси старіння, спричиняє загострення стану здоров’я або виникнення супутніх захворювань — як фізичних, так і психічних. Тому зважай на всі ризики й пріоритезуй власне здоров’я. Якщо ж помітив/ла ознаки формування алкогольної залежності, звернись по допомогу до лікаря/ки, щоб вчасно зупинитися й уникнути наслідків.

 • Якщо ти багатодітний/на ветеран/ка

  Якщо ти належиш до цієї категорії ветеранів/ок, то залежність від вживання алкоголю в тебе формується за тими самими принципами, про які ми згадували вище. Водночас врахуй, що важливе значення тут відіграє контекст — ситуація в родині. Поряд із тобою перебувають діти, які захоплюються тобою як мамою чи татом і намагаються наслідувати тебе, копіювати твою поведінку.

  Дитина ще не має сформованих психологічних фільтрів і не може відрізнити, що — добре, а що — навпаки. Вона засвоює те, що бачить перед собою, переймає патерни поведінки та способи реагування своїх батьків. Так формуються сімейні сценарії, які дуже добре дослідив та описав видатний американський психолог та психіатр Ерік Берн.

  Стратегії поведінки, які діти засвоїли в дитинстві, стають для них базовими, копінговими, і вони керуються ними все подальше життя. Тому алкогольна залежність у твоїй родині впливає не тільки на твоє життя і здоров’я, а й на життя, здоров’я та долю твоїх дітей. Тому якщо ти помічаєш у себе проблеми із вживанням алкоголю чи інших хімічних речовин, не применшуй вплив цього й звернись по консультацію до профільних спеціалістів.

  Водночас алкогольна залежність може впливати на рівень агресії, що впливатиме і на близьких. Якщо помічаєш, що після споживання алкоголю відчуваєш вищий рівень агресії, та не знаєш, як упоратися з великою кількістю емоцій, звернись до психіатра/ині.

 • Якщо ти звільнився/лася для догляду за родичами

  Якщо ти звільнився/лася зі служби через догляд за близькою людиною, то на твої плечі лягло багато нової відповідальності. У тебе виникає потреба фізично допомагати рідним, готувати їжу, здійснювати нічний догляд чи медичні маніпуляції в домашніх умовах.

  На твої плечі лягає розв’язання різноманітних соціальних питань — і власних, і близької людини, що хворіє. Психологічна підтримка, що потрібна ветерану чи ветеранці, тепер необхідна також і рідній людині, що захворіла.

  Усе це може зменшувати твою стресостійкість та спонукати шукати різні варіанти подолання стресу. Деколи одним із них стає алкоголь. Тож будь пильним/ою. Якщо помічаєш, що не можеш впоратись із новими обов’язками чи певними проблемами, проси про допомогу. Якщо ти передусім не допоможеш собі, то потім не зможеш підтримати близьку людину, що потребує твоєї підтримки.

Ще не були зафіксовані випадки, коли алкоголь допомагав розв’язати проблеми із фізичним чи психічним здоров’ям. Він не лікує біль, не поліпшує сон та не долає психологічних проблем. Лише тимчасово стишує симптоми, ніби консервує травматичний досвід і в такий спосіб подовжує та погіршує його опрацювання.
Пам’ятай: будь-які медичні чи психологічні проблеми, які ти намагаєшся розв’язати за допомогою алкоголю, мають інші варіанти розв’язання — наукові, обґрунтовані, ефективні. Подолати психологічну залежність від алкоголю або запобігти їй допомагають професійні психологи/ині та психотерапевти/ки, що практикують із використанням методів сучасної доказової психотерапії, як-от КПТ, EMDR тощо.
Тож будь пильним/ною, щоб вчасно помітити проблему; відвертим/ою, щоб її визнати, та відкритим/ою, щоб прийняти підтримку.

Потребуєш психологічної підтримки?

Дзвони на Лінію Veteran Hub щодня з 9 до 21 години

Illustration

Що таке «солі», чим вони небезпечні для людей загалом та для ветеранів і ветеранок зокрема та як подолати залежність від них, якщо вона вже сформувалася.

Illustration

Якість сну — це те, що впливає чи не на всі функції організму, а розлади сну — це проблема, яку варто розв'язувати. Поговоримо про те, як ти можеш покращити якість свого сну.

Illustration

Утрата близької людини викликає почуття і стан, що можуть тобі здатися нездоланними. Дізнайся, як ти можеш його полегшити.